نوشته استاندارد

فروآلیاژها، مغفول در توسعه صنعتی ایران

بازار فروآلیاژهای مورد نیاز صنایع فولاد در ایران در حال حاضر ایران بخشی از نیاز خود به فروآلیاژها را از تولیدات داخلی و بخشی را از واردات تامین می‌کند. ایران دارای ذخایر معدنی خوب سیلیس و کروم است که پاسخگوی  تامین نیاز فروسیلیس و فرو کروم داخل کشور هستند. در…
ادامه مطلب

رویکردی برای تامین پایدار

رویکردی برای تامین پایدار فروآلیاژهای منگنز یکی از کالاهای استراتژیک مورد نیاز در صنعت فولاد کشور به شمار م یآیند که به رغم تلا شهای صورت گرفته، تولیدداخلی آن به دلیل محدودیت منابع معدنی با چال شهای جدی مواجه است و به همین دلیل بخش عمده نیاز کشور از محل…
ادامه مطلب